• The Blocket Series 2005-2011

  WATCH SLIDE SHOW

  The Blocket Series 2005-2011 shows some of the my over 2 000 pictures collected from the online buy and sell market Blocket. During a six year period I frequently visited this online market. My fascination of Blocket is simple – it’s the largest uncensored window into the homes of al types of persons. During the years I saw trends come and go.  I saw a wast amount of objects being consumed and discarded. I saw happiness and tragedy. By combining the pictures with titles they often got new meanings which then served as comments on contemporary style and political ideals and tendencies.

  My years of collecting pictures from Blocket ended in 2011 and was closed by an exhibition “Min gamla hud är nu för stor / My old skin i now too big” at the gallery KRETS.

  Text from the exhibition :
  I collect images from the internet. Since 2005 Blocket is category. Blocket is fascinating. One gets an often uncensored glimpse into the Swedish people homes. The pictures tell so much more than what is available for sale. Ever since I started collecting these photos , I have put titles on them. They then often get a new or expanded meaning. Maybe it will be a story about the sender or something about the time when the picture was published. I also think it is interesting to follow how the trends in home decor goes and by visiting Blocket se the them peak ore become out of date. The images together with their titles have also become a way for me to comment on trends and incidents in the society – decor related as well as political . Over the years, I have noticed the technological development  and that the Swedes are getting more and more used to selling things online. To my chagrin, it has also contributed to the findings becoming more rare.

   

  SE BILDSPEL

  The Blocket Series 2005-2011 visar några av mina över 2 000 bilder som jag samlat från  Blocket. Under en sexårsperiod besökte jag ofta denna online-marknad. Min fascination för Blocket är enkel – det är det största ocensurerade fönstret in i all typer av personers hem. Under åren såg jag trender komma och går. Jag såg en stor mängd föremål konsumeras och överges. Jag såg lycka och tragedi. Genom att kombinera bilderna med titlar fick de ofta nya innebörder som fungerade som kommentar till samtidens stilmässiga och politiska ideal och tendenser.

  Mina år av bildsamlande från Blocket tog sitt slut 2011 och avslutades med en utställning “Min gamla hud är nu för stor” på galleri Krets.

  Text från utställnigen:
  Jag samlar på bilder från internet. Sedan 2005 är Blocket en kategori. Blocket är fascinerande. Man får en, för det mesta, ocensurerad inblick i svenska folkets hem. Bilderna berättar så mycket mer än vad som är till salu. Ända sedan jag började samla på dessa bilder har jag satt titlar på dem. De får då ofta en ny eller utökad innebörd. Kanske blir det en berättelse om avsändaren eller något om den tid som var just då bilden publicerades. Jag tycker också att det är spännande att följa de trender som går inom heminredning, och via Blocket även avläsa när de är som hetast eller över. Bilderna ihop med sina titlar har också blivit ett sätt för mig att kommentera trender och händelser i samhället – inredningsrelaterade såväl som politiska. Under åren har jag märkt av den tekniska utveckling som skett och även att svenskarna blir mer och mer vana vid att sälja saker via internet. Till mitt förtret så har det också bidragit till att fynden blivit mer sällsynta.

  • Min gamla hud är nu för stor / My old skin is now too big
  • Shabby Chic I
  • Shabby chic II
  • En lite skål med kärlek / A little bowl with love
  • Krubban / The Crib
  • Färgschema 2011 / Colour Scheme 2011
  • Gyllene snittet / Golden Ratio
  • Fåtölj med själ / Armchair with soul
  • Gentrifiering / Gentrification
  • Privatisering / Privatization
  • Det är mycket nu / Busy times
  • Så tog det slut / And then it ended
  • Kärnfamilj / Nuclear family
  • From the exhibition
  • Jenny Nordberg_2011_Blocket 2005-2011