• Industrial Stones (2014)

  – Made by humans, cut and polished by nature

  Industrial Stones was originally a project that explored different stone like materials one can find in nature but which are made by humans. Materials such as concrete, bricks and asphalt. During the project, focus has become bricks that have ended up in the sea and then washed ashore in a new form. Nature, the sea, has played the role as a machine that has cut and shaped the material. These sea-polished bricks in a colour range from pale yellow to dark brownish red are collected on beaches around Skåne, Halland, Småland and Gotland.

  Industrial Stones is an ongoing exploratory projects and have neither a stated goal or purpose.

   

  Industrial Stones var från början ett projekt som utforskade stenlika material en kan hitta i naturen men som är tillverkade av människan. Material som exempelvis betong, tegel och asfalt. Under projektets gång har fokus blivit tegel som hamnat i havet och sedan flutit i land i ny form. Naturen, havet, har här fungerat som en maskin som delat upp och format materialet. Dessa havspolerade tegelstenar i en färgskala från ljust gult till mörkt brunrött är plockade på stränder runt om i Skåne, Halland, Småland och på Gotland.

  Industrial Stones är ett pågående och utforskande projekt som varken har ett uttalat mål eller syfte.