• Human Shelf

  Human Shelf is a collaboration with industrial designer Milan Kosovic. The project was done in the early summer of 2013 for the Folkets Hamn (“People’s Marina”) at the H+ area in Helsingborg. Human Shelf is part of a large-scale family of outdoor furniture and offers the possibility to hang out for many at the same time. In addition to Human Shelf the family also consists of Static Hammock and Super Seat. The material is boards and joists found in a warehouse in the harbour. The painted pattern is about Helsingborg and the people living there. >>>

  Human Shelf – Consumption
  Nearly twenty percent of the jobs in Helsingborg are linked to trade. So, almost one in five who work, work within trade. In the rest of the country the average is five percent.

  Static Hammock – Intolerance
  Sweden, together with the rest of the Scandinavian countries, the Netherlands and Canada are the world’s most tolerant countries according the World Values Survey. But among young people living in Helsignborg the intolerance index 2010 is 18-19% higher than the national average for adults in Sweden.

  Super Seat – Housing shortage
  In Helsingborg, the proportion of people living in a rented apartment is relatively high, 45%. As in many other Swedish municipalities, there is a shortage of housing. The building rate is to low and the arguments against building new rental units are multiple. The economic reasons, such as high production costs predominates. According to a survey conducted by SCB in 2010, this is a myth. Production costs vary greatly and it is possible to build inexpensive.

  Human Shelf är ett samarbete med industridesignern Milan Kosovic. Projektet gjordes i början av sommaren 2013 till Folkets Hamn på H+området i Helsingborg. Human Shelf ingår i en storskalig möbelfamilj för utomhusbruk och erbjuder häng för många. Förutom Human Shelf består familjen också av Static Hammock och Super Seat.Materialet är befintliga brädor och reglar som hittats i ett magasin i hamnen.Familjen har ett mönster som handlar om Helsingborg och helsingborgarna >>>

  Human Shelf – Konsumtion
  Nästan tjugo procent av Helsingborgs arbetstillfällen har kopplingar till handel. Alltså nästan var femte person som jobbar, jobbar inom handel. I övriga landet är det i genomsnitt fem procent som jobbar inom detta område.

  Static Hammock – Intolerans
  Sverige är tillsammans med de andra Skandinaviska länderna samt Nederländerna och Canada världens mest toleranta land enligt World Values Survey. Men bland unga i Helsignborg låg Intoleransindex 2010 på 18-19% högre än riksgenomsnittet för vuxna i Sverige.

  Super Seat – Bostadsbrist
  I Helsingborg är andelen boende i hyresrätt i relativt hög, 45%. Som i så många andra kommuner råder det också bostadsbrist. Det byggs för lite bostäder och argumenten mot att bygga nya hyresrätter är flera. De ekonomiska orsakerna som exempelvis höga produktionskostnader väger tyngst. Enligt en undersökning gjord av SCB 2010 är detta dock en myt. Produktionskostnaden per kvadratmeter varierar kraftigt och det går det att bygga billigt.

  • In collaboration with Milan Kosovic.
  • In collaboration with Milan Kosovic.