• Brus

  For KÄLLEMO

  Jenny Nordberg received Form Award’s “Newcomer of the Year” for this project during Stockholm Furniture Fair 2017.
  “Jenny Nordberg is one of Swedish craft’s foremost talents and thus anything but a newcomer. With the project Brus for Källemo, she has taken her artistic credo into a new industrial context. Brus is a beautiful contradiction, an object that is both unique and mass-produced.”

  Brus (noise) is a project where Jenny Nordberg has brought uniqueness into an industrial context. By deliberately disturbing the casting process an irregular surface is reached where no result is the same.

  Nordberg seeks and explores new ways of relating to production. During one of her practical experiments in the studio, she discovered a way to obtain a strongly articulated surface of casted metal. A test with clay moulds resulted in this surface when water from the clay rose up through the metal. This method with wet molds were then transferred to the foundry which then has further developed the method into a new way of casting.

  Brus follows the projects 3 to 5 Seconds and 3 to 5 Minutes where Jenny Nordberg brought characteristics of industrial mass production into a craft context. Now she examines a reversed perspective — it is possible to obtain unique items as a result of industrial production, an attribute which is often connected with the craft?

  Brus är ett projekt där Jenny Nordberg har arbetat med att föra in unicitet i en industriell kontext. Genom att medvetet störa gjutprocessen har en oregelbunden yta uppnåtts där inget resultat är det andra likt.

  Nordberg söker och utforskar nya sätt att förhålla sig till produktion. Under ett av sina praktiska experiment i studion upptäckte hon ett sätt att få fram en kraftigt artikulerad yta hos gjuten metall. Ett test med lerformar gav denna yta när vattnet från leran steg upp genom metallen. Metoden att använda sig av blöta gjutformar överfördes sedan till gjuteriet som sedan har vidareutvecklat ett nytt sätt att gjuta.

  Brus tar vid efter projekten 3 to 5 Seconds och 3 to 5 Minutes där Jenny Nordberg jobbat med att lyfta in egenskaper från industriell massproduktion i en hantverkskontext. Nu undersöker hon ett omvänt perspektiv — går det att få fram unika objekt som resultat av industriell produktion, något som ofta kopplas ihop med hantverk?

  • Colour palette from Källemo workshop floor.