• Mirrors

    During the summer of 2014 while working with the project 3 to 5 Seconds – Rapid handmade production I researched the making of mirrors. The process and outcome was so thrilling that I had to continue working with this traditional method of making mirrors. The process I’m using was invented in the 19th century and is resulting in a thin layer of silver (Ag) on the glass surface.

    This mirroring project is an ongoing process open for collaborations and suggestions.

    Under arbetet med projektet 3 till 5 Seconds – Rapid handmade production sommaren 2014 utforskade jag spegeltillverkning. Processen och resultatet var så spännande att jag var tvungen att fortsätta arbeta med denna traditionella metod för att göra speglar. Processen jag använder uppfanns under 18-talet och resulterar i ett tunt silverlager (Ag) på glasytan.

    Detta spegelprojektet är ett pågående process öppen för samarbeten och förslag.

    • One of the mirrors at Örnsbergsauktionen. Photo: Viktor Sjödin